Generalforsamling 2021

generalforsamling 2021

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

v / Formand Henning Findshøj. E-mail: henningfindshøj@gmail.com

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

Mandag den 25. oktober 2021 kl. 19,00

 

Odin Havnepark, Møde- og Konferencecenter Lumbyvej 11, 5000 Odense C.

Kør ind ved der 3 etages hvide bygning, kør op til den grå bygning på højre hånd. Ved sidste dør 17 F står der Havfruen Neptun over døren.

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab/budget for 2019/2020 og 2020/2021.

4. Fastsættelse af kontingentforhold. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300.-

5. Valg til foreningens tillidsposter:

I 2020 skulle ske valg for en 2-årig periode frem til 2022 af nedenstående:

a. Formand Henning Findshøj – villig til genvalg.

b. Sekretær Paul Hansen – villig til genvalg.

c. 1 b-medlem Paul Kildemoes – villig til genvalg.

d. 1 b- suppleant Lisbeth Høg Madsen – villig til genvalg.

e. Revisor Kai Mortensen – villig til genvalg.

f. Revisorsuppleant nyvalg efter Tom Riber Jensen.

 

I 2021 skal ske valg for en 2-årig periode frem til 2023 af nedenstående:

a. Næstformand Torben Ravn Hansen – er villig til genvalg.

b. Kasserer Jørgen Kolberg Nielsen -

c. 1 b- medlem Ib Madsen – er villig til genvalg.

d. 1 b- suppleant Morten Nielsen – villig til genvalg.

e. Revisor Torben Knudsen – villig til genvalg.

f. Revisorsuppleant Ebbe Damsboer villig til genvalg.

 

6. Indkomne forslag:

Ingen – skulle jf. vedtægterne være indsendt senest 1. oktober

7. Eventuelt. Herunder orientering vedr. ny Samarbejdsaftale og nyt Ordensreglement.

Der er kommet 2 Ændringsforslag til Ordensreglementet afsnit 6.5 Støj.

Mark Lysemose vil foreslå teksten fra 2004 genindført i Ordensreglementet.

Preben Greibe vil foreslå følgende tekst: ”Anvendelse af motoriserede haveredskaber o.l. må kun finde sted på tidspunkter, hvor det er til minimal gene for de omkringboende”. Svarende til Hofmansgave tidligere formulering.

 

Foreningen er vært med et lettere traktement i forlængelse af generalforsamlingen.

For dem der ønsker at deltage i traktementet, er tilmelding nødvendigt senest 20. oktober, på e-mail: henningfindshoej@gmail.com

 

Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen fra medlemmerne skal skriftligt være foreningen i hænde senest 1. oktober

 

 

 

Der er naturligvis fri adgang til generalforsamlingen for alle medlemmer af foreningen.