Generalforsamling 2022

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

v / Formand Henning Findshøj. E-mail: lej.hofmansgave@outlook.dk

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19,00

Odin Havnepark, Møde og Konferencecenter Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Kør ind ved den 3 etagers hcide bygning, kør op til den grå bygning på højre hånd. Ved sidste dør 17F står der Havfruen Neptun over døren.

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3.  Bestyrelsens beretning.

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab / budget for 2021 / 2022.

5.  Fastsættelse af kontingent og budget. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 300.-

6.  Indkomne forslag fra medlemmer kan fremsendes hele året. For at forslaget kan komme med på førstkommende generalforsamling, skal det være bestyrelsen i hænde senest 01. oktober.

Indkomne forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen har indstillet Paul Kildemoes som æresmedlem af foreningen.

7.  Valg til foreningens tillidsposter:

På valg for en 2 årig periode er:

Formand Henning Findshøj - er villig til genvalg.

Sekretær Paul Hansen - er villig til genvalg.

1 b-medlem Paul Kildemoes - er ikke villig til genvalg.

1 b-suppleant Lisbeth Høg Madsen - er villig til genvalg.

Revisor Kai Mortensen - er villig til genvalg.

Revisorsuppleant Stig Vorstrup.

Valg for en 1-årig periode er:

Kasserer Jørgen Kolberg Nilsen - ønsker at fratræde.

 8.  Eventuelt.

Foreningen er vært med et lettere tragtement i forlængelse af generalforsamlingen. Men kun for tilmeldte.

For dem der ønsker at deltage i tragtementet, er tilmelding nødvendig senest 20. oktober, på e.mail: henningfindshøj@gmail.com


Der er naturligvis fri adgang til generalforsamlingen for alle medlemmer af foreningen.