Standardside

Ekstraord. gen. 15

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Referat af: Ekstraordinær generalforsamling

Dato: 12. november 2015 kl. 19.00.

Sted: Otterup Hotel, Jernbanegade 2, 5450 Otterup

Referent: Paul Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Nye vedtægter.

3. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

Det blev foreslået fra salen at lade Henning Findshøj lede mødet, forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Nye vedtægter.

Kopi af de nye vedtægter var på forhånd sendt pr. e-mail til de e-mailadresser, vi er i besiddelse af, derudover blev der før mødet startet udleveret en papirkopi til de fremmødte.

Henning Findshøj og Aage Madsen gennemgik de nye vedtægter, sammenholdt med de gamle.

Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte til de nye vedtægter. De blev herefter sat til afstemning og godkendt.

Hermed er de nye vedtægter gældende fra i dag den 12. november 2015.

3. Eventuelt.

Almindelig samtale men intet nyt at referere.