Regnskab og budget 2020 - 2021

Regnskab og budget 2020 - 2021

Lejerforeningen Hofmansgaves Sommerby

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1.8.2020 - 31.7. 2021

Indtægter

Årets kontingent 370 stk

Renter

I alt

Udgifter

Administrations- og kørselsgodtgørelse

Porto og kontorartikler

Gebyrer bank m.fl.

Bestyrelsesmøder og generalforsaml.

Kontingent landsforening

Blåsere

Opmærksomheder

Forsikring via Landsforen

Vurderings- og advokatudgifter

I alt

Årets resultat

Status pr. dato

Aktiver

Bankindestående

Tilgode

I alt

Passiver

Formue ved årets begyndelse

Årets resultat

Formue ved årets slutning

Skyldige poster

I alt

Dato

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden. Der er foretaget bilagsrevision. Bankkonti

afstemt. Intet at bemærke.

Dato

for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021

Som kasserer

Jørgen Kolberg Nielsen

Som revisorer

Torben Knudsen

Kai Mortensen

Sidste år

kr 110.400,00

kr 110.400,00

kr (19.887,61)

kr (1.303,95)

kr (228,00)

kr (18.704,35)

kr (18.250,00)

kr (1.071,00)

kr (3.551,78)

kr (62.996,69)

kr 47.403,31

kr 272.771,20

kr 272.771,20

kr 225.367,89

kr 47.403,31

kr 272.771,20

kr 272.771,20

I år

kr 111.000,00

kr -

kr 111.000,00

kr (16.344,65)

kr (1.218,50)

kr (225,00)

kr (3.040,50)

kr (18.250,00)

kr (18.946,00)

kr (737,00)

kr (3.731,27)

kr -

kr (62.492,92)

kr 48.507,08

kr (321.278,78)

kr (321.278,78)

kr 272.771,20

kr 48.507,08

kr 321.278,28

kr 321.278,28

Originalen er 

Originalen er

Budget

kr 111.000

kr 111.000

kr (20.000)

kr (17.000)

kr (500)

kr (20.000)

kr (18.500)

kr (10.000)

kr (1.000)

kr (4.000)

kr (25.000)

kr (116.000)

kr (5.000)

kr 316.278

kr 316.278

kr 321.278

kr (5.000)

kr 316.278

kr 316.278

 underskrevet

 underskrevet