Regnskab og budget 2020 - 2021

Regnskab og budget 2020 - 2021

Lejerforeningen Hofmansgaves Sommerby        
         
         
DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1.8.2020 - 31.7. 2021 for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021      
        Budget
    Sidste år I år  
         
Indtægter        
Årets kontingent 370 stk   kr 110.400,00 kr 111.000,00 kr 111.000
Renter     kr -  
I alt   kr 110.400,00 kr 111.000,00 kr 111.000
         
Udgifter        
Administrations- og kørselsgodtgørelse   kr (19.887,61) kr (16.344,65) kr (20.000)
Porto og kontorartikler   kr (1.303,95) kr (1.218,50) kr (17.000)
Gebyrer bank m.fl.   kr (228,00) kr (225,00) kr (500)
Bestyrelsesmøder og generalforsaml.   kr (18.704,35) kr (3.040,50) kr (20.000)
Kontingent landsforening   kr (18.250,00) kr (18.250,00) kr (18.500)
Blåsere     kr (18.946,00) kr (10.000)
Opmærksomheder   kr (1.071,00) kr (737,00) kr (1.000)
Forsikring via Landsforen   kr (3.551,78) kr (3.731,27) kr (4.000)
Vurderings- og advokatudgifter     kr - kr (25.000)
I alt   kr (62.996,69) kr (62.492,92) kr (116.000)
         
Årets resultat   kr 47.403,31 kr 48.507,08 kr (5.000)
         
         
Status pr. dato        
         
Aktiver        
Bankindestående   kr 272.771,20 kr (321.278,78) kr 316.278
Tilgode        
I alt   kr 272.771,20 kr (321.278,78) kr 316.278
         
Passiver        
Formue ved årets begyndelse   kr 225.367,89 kr 272.771,20 kr 321.278
Årets resultat   kr 47.403,31 kr 48.507,08 kr (5.000)
Formue ved årets slutning   kr 272.771,20 kr 321.278,28 kr 316.278
         
Skyldige poster        
I alt   kr 272.771,20 kr 321.278,28 kr 316.278
         
Dato Som kasserer      
  Jørgen Kolberg Nielsen      
         
Regnskabet er gennemgået og fundet i orden. Der er foretaget bilagsrevision. Bankkonti        
afstemt. Intet at bemærke.        
Dato Som revisorer      
  Torben Knudsen   Originalen er   underskrevet
  Kai Mortensen   Originalen er  underskrevet